NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Od kiedy pracownik tymczasowy zaczyna budowanie praw emerytalnych?

Pracownik tymczasowy zaczyna nabywanie praw do emerytury w przypadku, jeżeli ma 21 lat bądź więcej i przepracował, co najmniej 26 tygodni dla tej samej agencji pracy tymczasowej. Od tego momentu pracownik spełnia wymogi i agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do zgłoszenia go do funduszu emerytalnego StiPP.

Po 26 przepracowanych tygodniach zaczyna się budowanie praw emerytalnych. Pierwsze 52 tygodnie obowiązuje plan podstawowy a później plan rozszerzony. Warunek 26 tygodni nie obowiązuje od początku przy zmianie biura pośrednictwa pracy, chyba ze jest mowa o przerwie pomiędzy dwiema umowami o pracę tymczasowa wynoszącej 52 tygodnie albo dłużej. Te 26 tygodni nie musi stanowić ciągłego okresu.

Przez maksymalnie 52 tygodnie składki odprowadzane są w ramach planu podstawowego. Jeżeli po upływie tego okresu będziesz nadal zatrudniony to przejdziesz do planu rozszerzonego.

Plan podstawowy
W przypadku planu podstawowego składkę opłaca pracodawca. Składka wynosi 2,6% wynagrodzenia uwzględnianego do emerytury.

Plan rozszerzony
W przypadku planu rozszerzonego płacisz 1/3 (4%) składki samodzielnie, a 2/3 (8%) opłaca Twój pracodawca. Co roku wysokość składki jest ustalana przez zarząd StiPP. W roku 2016 ustalona składka wynosi 12% podstawy emerytalnej.

Źródło:
Artykuł 32 oraz Załącznik III CAO dla Pracowników Tymczasowych

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat planów emerytalnych?

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Emerytura