NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Obecnie nie ma pracy u mojego klienta. Co teraz?

  • Umowa o pracę z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia (klauzula agencyjna):
    Umowa o pracę wygasa z mocy prawa, ponieważ klient kończy oddelegowanie.
  • Umowa o pracę bez klauzuli agencyjnej, w której ustalone jest zwolnienie z obowiązku kontynuacji wynagrodzenia:
    Umowa o pracę nie wygasa, a pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje prawo do dalszego otrzymywania wynagrodzenia (patrz art. 22 ust. 1–4 CAO dla pracowników tymczasowych).
  • Umowa o pracę, w której ciągła wypłata wynagrodzenia nie jest wykluczona:
    Pracownik tymczasowy zachowuje prawo do wynagrodzenia a agencja pracy tymczasowej może zaoferować pracownikowi tymczasowemu odpowiednią pracę zastępczą (zob. Art. 23 i 24 CAO dla pracowników tymczasowych).

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Korona- najczęściej zadawane pytania