NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Nowe CAO dla pracowników tymczasowych

Osiągnięto porozumienie pomiędzy organizacjami pracodawców ABU i NBBU oraz związkami zawodowymi FNV, CNV Vakmensen i De Unie w sprawie nowego układu zbiorowego pracy dla pracowników tymczasowych. Obecnie są oddzielne dwa wydania, mianowicie ABU-CAO i NBBU-CAO, które są identyczne w treści. Układ zbiorowy pracy zawarty przez organizacje ABU ze związkami zawodowymi wszedł w życie 17 listopada 2021 r., natomiast układ zbiorowy pracy zawarty przez NBBU wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Nowe teksty CAO są już dostępne i można się z nimi zapoznać na stronach internetowych ABU i NBBU (póki co tylko po holendersku). Na tej stronie znajdziesz najważniejsze uzgodnione zmiany na 2022 oraz 2023 rok.

Od 17 listopada 2021

W przypadku pogody uniemożliwiającej pracę pracownikowi tymczasowemu, który zawarł umowę o pracę tymczasową z obowiązkiem dalszego wypłacania wynagrodzenia i stałej ilości pracy, przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2022

Emerytura

 • Okres oczekiwania jest skrócony z 26 tygodni do maksymalnie 8 tygodni przepracowanych w agencji pracy tymczasowej.
 • Podwyższona jest podstawa emerytalna; naliczanie emerytury dotyczy większej części dochodu.

Pracownicy migrujący

 • Gwarancja dochodu równa ustawowej płacy minimalnej dla migrantów zarobkowych, którzy przyjeżdżają do pracy w Holandii po raz pierwszy i są rekrutowani poza Holandią. Gwarancja dochodu jest ważna przez okres 2 miesięcy. Jeżeli umowa o pracę tymczasową została zawarta na okres krótszy niż 2 miesiące i zostało to wcześniej uzgodnione w kraju ojczystym (aby pracownik tymczasowy wiedział o tym zanim przyjedzie do Holandii), okres gwarancyjny będzie skrócony proporcjonalnie.
 • Prawo do gwarancji dochodu wygasa, jeżeli w ciągu dwóch tygodni po rozpoczęciu pracy okaże się, że pracownik tymczasowy nie funkcjonuje prawidłowo lub działa w sposób zawiniony. W takim przypadku migrant zarobkowy będzie chroniony gwarancją powrotu do domu, możliwością pozostania kolejnych 5 nocy w zakwaterowaniu pracodawcy oraz umorzeniem wszelkich niespłaconych długów (w odniesieniu do kosztów poniesionych na transport z kraju ojczystego do Holandii lub dojazdy, mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne).
 • Przed przyjazdem do Holandii agencja pracy tymczasowej zawierać będzie jasne zasady z migrantem zarobkowym w umowie o pracę tymczasową.
 • Po zakończeniu umowy o pracę tymczasową pracownik tymczasowy otrzymuje 4 tygodnie na opuszczenie mieszkania, które wynajmuje od pracodawcy (agencji pośrednictwa pracy). Pracownik tymczasowy płaci maksymalnie czynsz, jaki musiałby płacić w okresie zatrudnienia.

Od 3 stycznia 2022

Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu pracodawcy/ zleceniodawcy

 • Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu pracodawcy jest rozszerzone o jednorazowe wpłaty. Okresowo powtarzające się świadczenia, takie jak premia na koniec roku, nie są w tym uwzględnione.
 • Oprócz obecnych zwrotów kosztów obowiązują również dodatki za pracę zdalną (niezależnie od tego, czy agencja pracy tymczasowej może je wypłacić bez podatku).
 • Wykształcenie i doświadczenie zawodowe muszą być brane również pod uwagę w przypadku pracownika tymczasowego, jeśli polityka zleceniodawcy uwzględnia to w klasyfikacji.
 • Dodatki za pracę dorywczą lub pracę w trudnych warunkach fizycznych są częścią wynagrodzenia zleceniodawcy.
 • Inflacyjne podwyżki płac muszą być przyznawane od tego samego czasu i w tej samej wysokości co u zleceniodawcy.

Pozycja prawna

 • Faza A jest skrócona z 78 tygodni do 52 tygodni.
 • Faza B jest skrócona do 3 lat i/lub maksymalnie 6 kontraktów (było 4 lata).

Uwaga: pracowników tymczasowych, którzy podjęli pracę w agencji pracy tymczasowej przed 2022 r., obowiązują przepisy przejściowe.

Od 1 kwietnia 2022 (data docelowa)

Strony CAO przystąpią do Prywatnego Suplementu Fundacji WW (fundacja ta rekompensuje ustawowe skrócenie zasiłku WW). Agencje pośrednictwa pracy bedą musiały zapłacić składkę za pracownika na „dodatek”, tak aby pracownicy tymczasowi mieli prawo do dodatku z tej fundacji po wygaśnięciu ich zasiłku dla bezrobotnych.

Od 2 stycznia 2023

Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu pracodawcy/ zleceniodawcy

 • Wynagrodzenie zleceniodawcy zostanie rozszerzone o prawo do otrzymania bonusa na koniec roku zgodnie z warunkami obowiązującymi u zleceniodawcy. 

Pozycja prawna

 • Od 2023 r. do przepracowanych tygodni w fazie A będą również brane pod uwagę tygodnie, w których pracownik tymczasowy bierze płatny urlop. 

Ustalenia przejściowe, które nadal obowiązują w 2022 r. w przypadku umów, które weszły w życie przed 1 stycznia 2022 r., nie będą miały już zastosowania. W przypadku fazy A okres 52 tygodni dotyczyć będzie wszystkich pracowników tymczasowych. Faza B będzie trwać 3 lata dla wszystkich pracowników tymczasowych. Wyjątek: Umowa o pracę tymczasową na czas określony w fazie B, zawarta przed 17 listopada 2021 r. z datą końcową 2 stycznia 2023 r. lub później, będzie mogła być stosowana w fazie B pod warunkiem, że nie przekracza ona maksymalnego okresu 4 lat. 

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Zadzwoń do nas pod numer 0800-7008 (połączenie bezpłatne) oraz 0031 85 210 40 80 (jeśli nie posiadasz holenderskiego numeru telefonu) lub wyślij e-mail.

Kategorie CAO