NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Kto płaci wynagrodzenie w przypadku choroby, ile i jak długo?

Jest to zależne od rodzaju umowy, która posiada pracownik tymczasowy. Pracownik tymczasowy powinien w razie choroby tak szybko jak jest możliwe poinformować o tym fakcie agencje pośrednictwa pracy oraz zleceniodawcę /pracodawcę użytkownika (zakład, gdzie wykonuje swoje obowiązki/pracę).

  • Umowa o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia:
    UWV (Zakład Realizacji Ubezpieczeń Pracowniczych) płaci zasiłek w wysokości 70% dziennego wynagrodzenia. Agencja pracy tymczasowej dopłaca przez okres pierwszych 52 tygodni niezdolności do pracy/choroby uzupełnienie do 90%, a w drugim roku choroby do 80%.
  • Umowa bez klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia/ umowa o prace tymczasowa na czas (nie) określony:
    Dopóki umowa o pracę tymczasową trwa, pracownik tymczasowy jest uprawniony do ciągłej wypłaty wynagrodzenia w wysokości 90% obowiązującego wynagrodzenia (ustalonego w czasie) przez pierwsze 52 tygodnie. W drugim roku w wysokości 80%.

Obowiązujące (ustalone w czasie) wynagrodzenie

Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 7: 629 holenderskiego kodeksu cywilnego: rzeczywiste wynagrodzenie uzupełnione w każdym przypadku dodatkami, rekompensatą pieniężną ADV, rekompensatą za dzień oczekiwania i innymi dodatkami, z wykluczeniem zwrotów kosztów. Wynagrodzenie ustalone w czasie należne jest w stosunku do uzgodnionego wymiaru pracy. Jeśli nie uzgodniono wyraźnego wymiaru pracy, brana jest pod uwagę średnia z ostatnich 13 tygodni. Jeśli wymiar pracy z ostatnich 13 tygodni różni się strukturalnie od reszty roku, przyjmuje się bardziej reprezentatywny okres.

Jeżeli umowa o pracę czasową nie trwała jeszcze 13 tygodni, rozważony zostanie rozsądnie, przewidywany wymiar pracy.

Źródło:
Artykuł 25 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Choroba