NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Kiedy pracownik ma prawo do podwyżki wynagrodzenia?

Pracownik tymczasowy ma prawo do takiej samej początkowej i okresowej podwyżki wynagrodzenia jak pracownik zatrudniany przez zleceniodawcę na tym samym lub porównywalnym stanowisku.

Jeżeli pracownik tymczasowy pracuje przez agencje pośrednictwa pracy dla różnych zleceniodawców na (prawie) tym samym stanowisku, agencja pośrednictwa pracy powinna wziąć pod uwagę doświadczenie zawodowe pracownika w celu przyznania okresowej podwyżki podczas każdego kolejnego udostepnienia na (prawie) te samo stanowisko.

Jeśli pracownik tymczasowy zostanie zatrudniony przez inną agencje pośrednictwa pracy należąca do tego samego koncernu (grupy spółek) wtedy nowa agencja pośrednictwa pracy powinna wziąć pod uwagę doświadczenie zawodowe pracownika przy każdym kolejnym oddelegowaniu na (prawie) tę samą funkcję w celu przyznania okresowego podwyższenia.

Początkowa podwyżka wynagrodzenia

Strukturalna, ogólna podwyżka wynagrodzenia

Okresowa podwyżka wynagrodzenia

Okresowa podwyżka wynagrodzenia według kategorii zaszeregowań

Źródło:
Artykuł 16 ustęp 1 podpunkt d oraz f, ustęp 5
Artykuł 33 ustęp 7 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Wynagrodzenie