NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Jakie potrącenia z wynagrodzeń agencja pracy może stosować?

Agencja pośrednictwa pracy ma, jak każdy inny pracodawca, do czynienia z pewną liczbą prawnie wymaganych potrąceń z wynagrodzenia pracownika tymczasowego takich jak: składki na ubezpieczenie społeczne lub składki emerytalne. Pracownik tymczasowy może również upoważnić agencje pośrednictwa pracy do dokonywania płatności w jego imieniu z wynagrodzenia które musi być wypłacone. Pracownik tymczasowy może w każdym momencie dane upoważnienie wycofać.

Często występujące odliczenia:

– czynsz/ koszty mieszkaniowe
– koszty transportu
– składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dla pracownika tymczasowego bez stałego miejsca zamieszkania w Holandii potrącenia z wynagrodzenia z tytułu kosztów zakwaterowania i kosztów podróży z miejsca zamieszkania w kraju pochodzenia i z powrotem opierać się muszą na faktycznych kosztach.

Składki na rzecz ubezpieczenia, które w imieniu pracownika tymczasowego przelewane są przez agencję, odbywają się wyłącznie na mocy pisemnego pełnomocnictwa pracownika tymczasowego. W takim przypadku agencja pracy tymczasowej postara się, aby pracownik tymczasowy otrzymał jak najszybciej odpis polisy (w przeciągu 2 tygodni od momentu zawarcia ubezpieczenia).

Źródło:
Artykuł 36 ustęp 11 oraz artykuł 38 CAO dla Pracowników Tymczasowych.

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Kwestie międzynarodowe