NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Jaki okres wypowiedzenia dotyczy agencję a jaki pracownika tymczasowego?

Długość okresu wypowiedzenia może być inna dla agencji pracy tymczasowej, a inna dla pracownika tymczasowego. Długość okresu wypowiedzenia jest również zależna od rodzaju umowy jaka została zawarta.

Umowa z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia:

Brak okresu wypowiedzenia dla pracownika tymczasowego. Pracownik tymczasowy jest jedynie zobowiązany zgłosić swój wniosek o rozwiązanie umowy do agencji pracy najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozwiązaniem umowy. O rozwiązaniu umowy o pracę tymczasową, która trwała dłużej niż 26 tygodni, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana powiadomić pracownika tymczasowego z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony:

Okres wypowiedzenia jest zależny od czasu, na jaki umowa została zawarta lub jak długo trwała Niniejsza umowa o pracę tymczasową może zostać rozwiązana następnego dnia roboczego z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

Prawny okres wypowiedzenia:

„Okres wypowiedzenia, który musi być przestrzegany przez pracodawcę w przypadku umowy o pracę, która w dniu rozwiązania umowy:

  1. trwa krócej niż pięć lat: jeden miesiąc;
  2. trwa pięć lat lub dłużej, ale krócej niż dziesięć lat: dwa miesiące;
  3. trwa dziesięć lat lub dłużej, ale mniej niż piętnaście lat: trzy miesiące;
  4. trwa piętnaście lat lub więcej: cztery miesiące.

Okres wypowiedzenia obowiązujący pracownika wynosi jeden miesiąc”.

Źródło:
Artykuł 15 CAO dla Pracowników Tymczasowych
Artykuł 7:672 BW (Kodeks pracy)

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Umowa o pracę