NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Ile może wynosić okres próbny?

Okres próbny może być uwzględniony tylko w umowie o pracę tymczasową, która została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Okres próbny nie może być ponownie ujęty w umowie w przypadku kolejnej następującej po sobie umowie o pracę tymczasową, chyba że nastąpi przerwa w pracy na więcej niż jeden rok.

Źródło:
Artykuł 13 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Umowa o pracę