NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Do jakiej zapłaty ma prawo pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy posiada od pierwszego dnia pracy u zleceniodawcy (miejsca wykonywania czynności zawodowych) prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników zleceniodawcy (pracodawcy-użytkownika). W niektórych przypadkach istnieją wyjątki, które umożliwiają zastosowanie innego wynagrodzenia.

W przypadku, kiedy funkcja pracownika tymczasowego jest nie możliwa do zaszeregowania w siatce płac obowiązujących u zleceniodawcy, wynagrodzenie jest ustalane w porozumieniu między agencją a pracownikiem tymczasowym i ewentualnie zleceniodawcą.

W przypadku, kiedy pracownik tymczasowy należy do grupy alokacyjnej, otrzymuje on wtedy tzw. CAO-wynagrodzenie.

Pracownik należący do grupy niepodlegającej zaszeregowaniu

Do tej grupy należą pracownicy tymczasowi, których nie da się przydzielić do stanowiska w obrębie jednego z poziomów u zleceniodawcy. Jeżeli zleceniodawca posiada CAO lub wewnętrzny regulamin zatrudnienia, przydzielenie pracownika jest w zasadzie możliwe. Dotyczy to również sytuacji, gdy u zleceniodawcy nikt nie jest zatrudniony na tym samym stanowisku co pracownik tymczasowy.

Grupa alokacyjna

Do grupy alokacyjnej należą pracownicy, którzy:

  • przez władze państwowe zostały wyznaczone jako osoby z dystansem (oddalone) do rynku pracy.
  • osoby nie posiadające początkowych kwalifikacji oraz rozpoczynjące szkolenie kwalifikacyjne.

Źródło:
Artykuł 16, 21 i 33 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Wynagrodzenie