NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy zleceniodawca odpowiedzialny jest za wypłatę właściwego wynagrodzenia?

Zleceniodawca przyczynia się do prawidłowej wypłaty wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu. Mianowice, zastosowanie wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników opiera się na informacjach przekazanych przez zleceniodawcę. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu fikcyjnym konstrukcjom na rynku pracy (WAS) zleceniodawca może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewypłacanie pracownikowi tymczasowemu prawidłowego wynagrodzenia.

Źródło:
Artykuł 16 ustęp 3 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Zleceniodawca / pracodawca-użytkownik