NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy umowa o pracę tymczasową może zostać przedwcześnie rozwiązana?

Umowa o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia może zostać przedwcześnie oraz w trybie natychmiastowym rozwiązana zarówno przez agencję pracy tymczasowej jak i pracownika tymczasowego. Tylko w przypadku, gdy umowa o pracę z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia trwała dłużej niż 26 tygodni, agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana poinformować pracownika tymczasowego o zakończeniu umowy co najmniej 10 dni wcześniej. Zasada ta nie obowiązuje jeśli pracownik tymczasowy zachoruje.

Umowa o pracę tymczasową na czas określony oraz na czas nieokreślony może zostać przedwcześnie rozwiązana z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, chyba że przedwczesne wypowiedzenie umowy jest wyraźnie wykluczone.

Przedwczesne wypowiedzenie przez pracodawcę musi odbyć się zgodnie z prawem.

Wypowiedzenie zgodnie z prawem

Po uzyskaniu zgody z UWV (Zakład Realizacji Ubezpieczeń Pracowniczych) i przy zachowaniu ustawowego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z prawem może również pracodawca wypowiedzieć umowę w okresie próbnym lub w przypadku zwolnienia w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie istnieje żaden okres wypowiedzenia.

Ustawowe terminy wypowiedzenia można znaleźć w art. 7: 672 holenderskiego kodeksu cywilnego (zamieszczonym również na ostatnich stronach układu zbiorowego pracy ). Okres wypowiedzenia wynosi co najmniej miesiąc.

Źródło:
Artykuł 15 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Umowa o pracę