NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu za czas podroży?

Pracownik tymczasowy ma prawo do takiego samego zwrotu kosztów dojazdu jak i również zwrotu za czas podroży (w odniesieniu do pracy) jak stali pracownicy pracodawcy- użytkownika (zleceniodawcy). Zwrot kosztów dojazdu zostaje wypłacony pracownikowi tymczasowemu jeżeli i o ile agencja pośrednictwa pracy może go wypłacić bez potracenia z tytułu podatku od wynagrodzenia za ten zwrot. Maksymalny zwrot kosztów bez opodatkowania wynosi obecnie € 0,19 za kilometr.

Źródło:
Artykuł 16 ustęp 1 podpunkt e oraz ustęp 2 CAO dla Pracowników Tymczasowych.

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Wynagrodzenie