NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do szkoleń?

Pracownik tymczasowy ma prawo do rozmowy na temat szkolenia, w trakcie której to ustali się potrzebę szkolenia.

Każda agencja pracy tymczasowej ma obowiązek rocznie przeznaczyć pewną kwotę na szkolenia pracowników tymczasowych. Agencja pracy tymczasowej może dokonać wyboru między samodzielnym zarządzaniem w zakresie obowiązku przeznaczania funduszy na szkolenia, a odprowadzaniem związanych z tym środków, całkowicie lub częściowo, do stowarzyszenia DOORZAAM. Budżet szkoleniowy jest obowiązkiem zbiorowym i w związku z tym pracownik tymczasowy nie posiada własnej puli szkoleniowej ani własnych praw do szkoleń, które może wyegzekwować.

Źródło:
Artykuł 30 oraz 31 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Szkolenia