NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do dodatku urlopowego?

Tak, pracownik tymczasowy ma prawo do dodatku urlopowego w wysokości 8,33% rzeczywistego wynagrodzenia za przepracowane dni, dni urlopu i dni świąteczne, dni chorobowe, godziny rekompensowane oraz godziny, do których pracownik tymczasowy ma prawo do dalszego wypłacania wynagrodzenia w przypadku utraty pracy zgodnie z art. 22.

Rzeczywiste wynagrodzenie

Faktyczna kwota wynagrodzenia brutto na jednostkę czasu (tydzień/miesiąc) bez dodatku urlopowego, dodatków, dopłat, nadgodzin, godzin rekompensowanych itd.

Wobec wypłaty dodatku urlopowego obowiązują następujące zasady:

Wypłata następuje w maju lub najpóźniej w pierwszym tygodniu czerwca, po odejściu z pracy i na żądanie, jeśli pracownik tymczasowy bierze urlop trwający co najmniej 7 dni kalendarzowych. Na wniosek pracownika tymczasowego agencja pracy tymczasowej może uzgodnić z pracownikiem tymczasowym, że dodatek urlopowy (wraz z innymi warunkami zatrudnienia) wypłacany jest bezpośrednio z każdym wynagrodzeniem.

Uwaga! W przypadku umowy o pracę z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia można uzgodnić na piśmie, że niewypłacony dodatek urlopowy (wraz z innymi warunkami zatrudnienia) zostanie wypłacony w ciągu 18 tygodni po zakończeniu umowy o pracę tymczasową (lub po tym, jak nie będzie już żadnego prawa do wynagrodzenia).

Źródło:
Artykuł 18 en 29 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Wynagrodzenie