NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do dodatków?

Pracownik tymczasowy ma prawo do dodatków za nadgodziny, przesunięte godziny, godziny nienormowane (w tym dodatek za dni świąteczne), dodatki za prace zmianową oraz za pracę w fizycznie obciążających warunkach zgodnie z zasadami obowiązującym w tym zakresie u zleceniodawcy.

Źródło:
Artykuł 16 ustęp 1 podpunkt c oraz artykuł 33 ustęp 7 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Wynagrodzenie