NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy pracownik ma prawo do skrócenia czasu pracy (ADV/ATV)?

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie równe wynagrodzeniu dla stałych pracowników pracodawcy-użytkownika  to agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana względem pracownika tymczasowego do stosowania takiego samego zarządzenia dotyczącego stosowanego skrócenia czasu pracy (ADV/ATV) jak pracownik zatrudniony przez zleceniodawcę na takim samym lub porównywalnym stanowisku. W zależności od decyzji agencji pracy tymczasowej może ono zostać zrekompensowane w postaci czasu lub w formie pieniężnej.

Źródło:
Artykuł 16 ustęp 1 podpunkt b en 17 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Praca i wolne