NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy dni świąteczne są płatne?

Pracownik tymczasowy ma prawo do ciągłej wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia* w dni świąteczne, jeśli w jego miejscu pracy nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego. Warunkiem jest, że dotyczy to ogólnie uznanego dnia świątecznego, o ile nie przypada on w sobotę lub niedzielę.

*Rzeczywiste wynagrodzenie: przyznana i określona zgodnie z przepracowanym okresem faktyczna kwota wynagrodzenia brutto, bez dodatku urlopowego, dodatków, dopłat, nadgodzin, godzin rekompensowanych itd.

 

Ogólnie uznane dni świąteczne w Holandii

Nowy Rok, Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych, Dzień Wniebowstąpienia, drugi dzień Zielonych Świąt, oba dni świąt Bożego Narodzenia, Święto Króla, Święto Wyzwolenia raz na pięć lat.

Sposób wypłaty za dni świąteczne:

1) Przy umowie o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia:
Agencja pracy tymczasowej może wybrać pomiędzy wypłatą za dzień świąteczny z puli rezerw bądź wypłatą rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w które nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego.

2) Przy umowie na czas (nie)określony:
Pracownik tymczasowy ma prawo do wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w które nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego.

Zasada 13stu tygodnii

Jeżeli z umowy o pracę tymczasową nie wynika jasno czy dzień, w którym przypada święto państwowe, jest jego stałym dniem roboczym, pracownik tymczasowy otrzyma zapłate za ten dzień świąteczny, jeżeli:

  • Pracownik tymczasowy pracował co najmniej siedem razy w danym dniu tygodnia w okresie 13 tygodni poprzedzających święto państwowe.
  • Pracownik tymczasowy nie przepracował jeszcze 13 tygodni, ale przepracował ponad połowę tygodni w danym dniu tygodnia z wszystkich swoich przepracowanych tygodni.

Jeżeli pracownik tymczasowy jest uprawniony do zapłaty za dany dzień świąteczny, ale żadna ilość godzin nie została uzgodniona w jego umowie lub rzeczywista ilość godzin pracy odbiega strukturalnie od uzgodnionej ilości godzin pracy w umowie, należy obliczyć średnią liczbę godzin:
Na przykład, jeśli święto przypada w poniedziałek, należy najpierw obliczyć ilość przepracowanych poniedziałków w trzynastu poprzednich tygodniach. Następnie należy obliczyć sume wszystkich godzin przepracowanych w dane poniedziałki i na końcu podzielić tę sumę przez liczbę przepracowanych poniedziałków. Wynik to liczba godzin za które pracownik otrzyma zapłatę za ogólnie uznany dzień świąteczny.

 

Źródło:
Artykuł 27 Cao dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Zadzwoń do nas pod numer 0800-7008 (połączenie bezpłatne) oraz 0031 85 210 40 80 (jeśli nie posiadasz holenderskiego numeru telefonu) lub wyślij e-mail.

Kategorie Praca i wolne