NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy odprowadzone składki emerytalne zostają przeniesione w przypadku zmiany pracodawcy?

W przypadku, gdy pracownik tymczasowy zmienia agencję pracy tymczasowej (po tym jak spełnił warunek funduszu emerytalnego: wiek 21 lat en 26 tygodni pracy) to nowa agencja pracy tymczasowej ma obowiązek odprowadzania składek emerytalnych od pierwszego dnia pracy. Chyba, że nastąpiła przerwa w pracy dłuższa niż 52 tygodnie. Radzimy przechodząc do innego pracodawcy poinformować go (najlepiej pisemnie), że składki emerytalne były już odprowadzane, w ten sposób będą one nadal opłacane i nie trzeba będzie czekać kolejnych 26 tygodni.

Źródło:
Załącznik III CAO dla Pracowników Tymczasowych

 

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Emerytura