NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy każda agencja jest zobowiązana do stosowania CAO?

W przypadku, gdy agencja pracy tymczasowej jest członkiem organizacji pracodawców ABU bądź NBBU to musi stosować CAO danej organizacji.  ABU CAO dla członków ABU, NBBU CAO dla członków NBBU.

Tekst obu układów zbiorowych pracy jest taki sam od dnia 30 grudnia 2019 roku.

W przypadku, gdy agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem ABU bądź NBBU, a CAO dla pracowników branży pracy tymczasowej uznane jest za ogólnie wiążące (AVV) to agencja zobowiązana jest stosować dane uznane CAO. Jedynie w okresie wolnym od uznania za ogólnie wiążące (tzw. avv-loos) agencja pracy tymczasowej, która nie jest członkiem ABU bądź NBBU nie musi tego CAO stosować. W tym tzw. okresie wolnym od uznania za ogólnie wiążące (tzw. avv-loos) mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.

Z dniem 11 lipca 2020 r. postanowienia CAO dla pracowników tymczasowych zostały uznane za ogólnie wiążące.

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie CAO