NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy CAO ma zastosowanie w stosunku do zagranicznych umów o pracę?

Jeżeli pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez zagraniczną agencję pośrednictwa pracy i posiadając zagraniczną umowę o pracę zostanie oddelegowany do pracy klientowi holenderskiemu, wówczas (zwykle) stosuje się „podstawowe zasady” układu zbiorowego pracy dla pracowników tymczasowych. Podsumowanie przepisów układu zbiorowego pracy dla pracowników tymczasowych, które należy zastosować, znajduje się w załączniku VI tego układu.
Uwaga!
Obowiązek ten ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli CAO jest uznane za ogólnie obowiązujące.

Źródło:
Artykuł 44 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Kwestie międzynarodowe