NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy agencja musi gwarantować liczbę godzin przewidzianych umową?

W fazie A oraz fazie 1 i 2 w trakcie trwania umowy ulega zwolnieniu obowiązek kontynuacji wypłaty wynagrodzenia, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej. Innymi słowy nie ma mowy o gwarancji lub zapewnieniu godzin pracy.

W fazie B i C oraz fazie 3 i 4 istnieje obowiązek ciągłej wypłaty wynagrodzenia w przypadku braku pracy. Agencja pośrednictwa pracy jest zobowiązana zapewniać liczbę godzin przewidzianych umową.

Zwolnienie z obowiązku kontynuacji wypłaty wynagrodzenia.

Brak wypłaty wynagrodzenia w przypadku utraty pracy. Pracownik tymczasowy otrzymuje wynagrodzenie tylko za okres, w którym praca została faktycznie wykonana.

Źródło:
Artykuł 22 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Praca i jej brak