NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Co to są rezerwy?

To są dodatki do wynagrodzenia, wyrażone w procentach. Dodatki te są przeznaczone na budowę dni wolnych od pracy. Nie są one wypłacane przy każdej wypłacie wynagrodzenia, ale są rezerwowane do czasu wykorzystania danych dni wolnych od pracy. Rezerwy wykonywane są wyłącznie, jeśli pracownik tymczasowy posiada umowę o pracę z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia.

Niewykorzystane rezerwy są wypłacane po zakończeniu zatrudnienia.

Uwaga! Można uzgodnić na piśmie, że niewykorzystane rezerwy zostaną wypłacone w ciągu 18 tygodni po zakończeniu umowy o pracę (lub po tym, jak pracownik tymczasowy nie będzie posiadał prawa do wynagrodzenia). Można również uzgodnić na piśmie, że rezerwy będą wypłacane natychmiast przy każdej wypłacie wynagrodzenia (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Źródło:
Artykuł 26 ustęp 7,8,9, artykuł 27 ustęp 3, artykuł 28 ustęp 5,6,7 oraz artykuł 29 CAO dla Pracowników Tymczasowych.

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Wynagrodzenie