NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Co to jest wynagrodzenie dla stałych pracowników pracodawcy-użytkownika?

Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-użytkownika (zleceniodawcy) to obowiązujące wynagrodzenie pracownika zatrudnionego u zleceniodawcy, który pracuje na takim samym lub równorzędnym stanowisku jak pracownik tymczasowy.

Innymi słowy:
Masz prawo do takich samych zarobków jak pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w zakładzie, w którym wykonujesz pracę i którzy pełnią tę samą funkcję co Ty.

Zastosowanie wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników pracodawcy-użytkownika opiera się na informacjach udzielanych przez zleceniodawcę na temat: grupy stanowisk, wysokości wynagrodzenia, obowiązującego skrócenia czasu pracy, wysokości okresowej podwyżki, wysokości i daty początkowej podwyżki wynagrodzenia, zwrotu kosztów i dodatków.

Zastosowanie wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników ogranicza się do 6 komponentów wynagrodzenia. Ponadto wynagrodzenie jest na nowo przy każdym nowym udostępnieniu ustalane.

Udostępnienie
(Okres) zatrudnienie pracownika tymczasowego u zleceniodawcy.

Źródło:
Artykuł 16 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Wynagrodzenie