NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Co to jest system fazowy?

Jest to system, gdzie pracownik tymczasowy przechodząc do każdej kolejnej fazy zatrudnienia, uzyskuje więcej praw. Każda faza ma określone cechy.

W ABU CAO jest mowa o fazie A, fazie B i fazie C.

W NBBU CAO jest mowa o fazie 1, fazie 2, fazie 3 i fazie 4.

Faza A lub faza 1-2 trwa 78 przepracowanych tygodni. W fazie A lub fazie 1-2 może być wydana nieograniczona liczba kolejnych umów o pracę.

Faza B lub faza 3 trwa maksymalnie 4 lata. W tym okresie nie można zawrzeć więcej niż 6 umów o pracę tymczasową.

Następnie rozpoczyna się faza C lub faza 4. Na tym etapie zostaje zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

Przepracowany tydzień

Każdy tydzień, w którym faktycznie wykonuje się pracę tymczasową.

Uwaga! Przerwa pomiędzy dwoma umowami o pracę dłuższa niż 6 miesięcy prowadzi do tego, że pracownik tymczasowy cofa się w systemie fazowym na początek fazy A/fazy 1.

Źródło:
Artykuł 10 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Umowa o pracę