NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Co to jest klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia (uitzendbeding)?

Klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia to postanowienie w umowie o pracę tymczasową, na mocy, którego ustala się, że umowa o pracę tymczasową wygasa na mocy prawa przez zakończenie udostępniania pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej na wniosek zleceniodawcy. Innym słowy: koniec zlecenia powoduje koniec umowy o pracę tymczasową.

Udostępnienie
(Okres) zatrudnienie pracownika tymczasowego u zleceniodawcy.

Uwaga! Zastosowanie klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia jest jedynie możliwe w fazie A lub fazie 1-2. W zbiorowym układzie pracy dla pracowników tymczasowych klauzula dotycząca pracy tymczasowej ma zastosowanie standardowo w fazie A oraz fazie 1-2, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Źródło
Artykuł 2k en 15 ustęp 1 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Umowa o pracę