NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Co się dzieje w przypadku częściowego lub całkowitego braku pracy tymczasowej?

W przypadku umowy o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia, zakończenie zlecenia automatycznie oznacza również koniec umowy o pracę.

W przypadku umowy o pracę tymczasową, gdzie agencja ma obowiązek kontynuować wypłatę wynagrodzenia (faza B i C oraz faza 3 i faza 4), agencja jest zobowiązana, na czas obowiązywania umowy, poszukać i zaproponować pracownikowi tymczasowemu odpowiednią zastępczą pracę tymczasową. Pracownik tymczasowy jest zobowiązany ją zaakceptować. Tak długo, jak agencja nie zaproponuje pracownikowi tymczasowemu odpowiedniej zastępczej pracy tymczasowej, pracownik ma prawo do wypłaty umówionego wynagrodzenia.

Źródło:
Artykuł 22 CAO dla Pracowników Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie Praca i jej brak