NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czy agencja może podlegać pod inne CAO?

Tak, agencja pośrednictwa pracy może podlegać pod inne CAO niż CAO dla branży pracy tymczasowej (ABU-CAO lub NBBU-CAO).

Jest to możliwe, gdy:

  • agencja podlega według opisu działalności przepisom CAO innej branży;
  • agencja pracy tymczasowej uzyskała zwolnienie (dyspensację) ze stosowania CAO dla branży pracy tymczasowej;
  • zarobki agencji pracy tymczasowej stanowią mniej niż 50% zarobków ogólnych, czyli że ogólne zarobki pracowników tymczasowych wynoszą mniej niż ogólne zarobki pracowników stałych agencji pracy tymczasowej.
  • agencja zawarła payroll umowę z pracownikiem tymczasowym;
  • agencja pracy tymczasowej oddelegowywane pracownika tymczasowego do organizacji należącej do własnej grupy spółek, które podlegają przepisom CAO innej branży;
  • jeżeli wysokość rocznego wynagrodzenia agencji za pracę tymczasową wynosi przynajmniej 50% całkowitego wynagrodzenia za pracę w sektorze budowlanym (CAO Bouw& Infra) lub innym sektorze zawierającym tzw. kryterium 50%.

Zakres obowiązywania CAO

Jest to postanowienie CAO, w którym opisane jest, w stosunku do których pracodawców i pracowników CAO to ma zastosowanie.

Źródło:
Artykuł 1 en 43 CAO dla Pracownikow Tymczasowych

Czy znalazłeś odpowiedz na Twoje pytanie?

Kategorie CAO