NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Czym się znajmuje SNCU?

SNCU to skrót oznaczający Stowarzyszenie Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych(CAO voor Uitzendkrachten). Celem naszym są uczciwe zarobki pracowników tymczasowych oraz o uczciwe zasady gry dla agencji pracy tymczasowej.

Stowarzyszenie nasze udziela informacji na temat treści układów zbiorowych pracy (CAO voor Uitzendkrachten) oraz promuje i nadzoruje przestrzeganie przepisów w nich zawartych. Gdy konieczne egzekwujemy przestrzeganie tych przepisów na drodze prawnej.

SNCU jako punkt informacyjny

Czy masz pytania dotyczące stosowania układów zbiorowych pracy lub chciałbyś wiedzieć, jakie są Twoje prawa jako pracownika tymczasowego oraz jakie obowiązki ma Twój pracodawca wobec Ciebie? Prosimy o skontaktowanie się z nami. SNCU udzieli Ci wyczerpujących informacji na ten temat.

SNCU jako punkt zgłoszeniowy

Wiedza na temat tego, co odbywa się w praktyce w branży ma ogromne znaczenie. W tym celu SNCU utworzyło punkt zgłoszeniowy, który oferuje każdemu możliwość złożenia skargi na agencje pracy tymczasowej, które nie przestrzegają przepisów CAO.

Wszystkie skargi, które do nas wpływają są dokładnie oceniane. SNCU może w efekcie podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia w oparciu o Twoją skargę. Więcej informacji na temat przebiegu takiego dochodzenia  znajdziesz tutaj.

Ważnym jest żeby Twoje oczekiwania były realne. Więcej informacji na temat tego, jak proces składania skarg w SNCU wygląda i czego możesz się spodziewać znajdziesz tutaj.

SNCU jako ‘CAO-policja’ nadzorująca przestrzeganie układów zbiorowych

Jako strona zajmująca się nadzorowaniem i egzekwowaniem przepisów CAO SNCU dba o to, żeby układy zbiorowe pracy dla sektora pracy tymczasowej były przestrzegane w prawidłowy sposób. Jeżeli SNCU w trakcie dochodzenia stwierdzi, że agencja pracy tymczasowej nie przestrzega postanowień układu zbiorowego pracy, to wówczas agencja ta dostanie możliwość naprawienia stwierdzonych naruszeń CAO. Dopiero w przypadku pełnego skorygowania naruszeń dochodzenie zostanie zamknięte

O nas