NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Korona i umowa o pracę

Jeśli chcesz znać swoje prawa, ważne jest, abyś wiedział, jaki rodzaj umowy o pracę posiadasz. Poniższa animacja wyjaśni Tobie więcej na temat trzech różnych umów o pracę w sektorze pracy tymczasowej. Jeśli bedziesz miał pytania skontaktuj się z nami.

Z powodu koronawirusa u mojego klienta nie ma już pracy. Co teraz?
Sprawdź czy Twoja agencja zatrudnienia złożyła wniosek o tymczasowe zastosowanie środka powstrzymującego utratę pracy (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud). Środek ten jest tymczasowym porozumieniem rządowym mającym na celu zapewnienie pracodawcom wsparcia finansowego, aby mogli nadal płacić wynagrodzenie swoim pracownikom zatrudnionym na podstawie stałej i tymczasowej umowy o pracę. Jeśli agencja zatrudnienia skorzysta z tego programu, pozostaniesz zatrudniony oraz będziesz nadal otrzymywał Swoje wynagrodzenie.

Jeśli agencja nie złożyla danego wniosku, to od Twojej umowy o pracę zależeć będzie, czy nadal będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

-Posiadasz umowę o pracę tymczasową z klauzulą agencyjną
W takim przypadku umowa o pracę tymczasową wygasa z mocy prawa, ponieważ klient kończy oddelegowanie. Nie jesteś już zatrudniony i nie otrzymujesz żadnych wynagrodzeń.

-Posiadasz umowę o pracę tymczasową bez klauzuli agencyjnej, wraz z wyłączeniem obowiązku dalszego wypłacania wynagrodzenia (brak gwarantowanych godzin w umowie).
Oznacza to, że umowa o pracę tymczasową nie wygasa, a Ty nie masz prawa do dalszego otrzymywania wynagrodzenia (patrz art. 22 ust. 1–4 CAO dla pracowników tymczasowych). Pozostajesz więc zatrudniony, ale w dni, w których nie ma pracy i nie pracujesz, nie otrzymujesz żadnej pensji.

-Posiadasz umowę o pracę, w której ciągła wypłata wynagrodzenia nie jest wykluczona (gwarantowane godziny w umowie).
W takim przypadku zachowujesz prawo do wypłaty wynagrodzenia na czas trwania umowy. Agencja pracy tymczasowej może zaoferować Tobie inną pracę zastępczą (patrz art. 23 i 24 niniejszego CAO dla pracowników tymczasowych).

Nie jestem chory, ale nie chcę przychodzić do pracy z obawy przed wirusem. Co teraz?
Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym i nie chcesz iść do pracy, na przykład z obawy przed wirusem, wtedy nie będziesz otrzymywać wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj umowy posiadasz. Płaca zatrzyma się we wszystkich trzech przypadkach.

  1. Umowa o pracę tymczasową z klauzulą agencyjną wygasa z mocy prawa, ponieważ nie chcesz pracować.
  2. Jeśli posiadasz umowę o pracę tymczasową bez klauzuli agencyjnej, z wyłączeniem obowiązku dalszego wypłacania wynagrodzenia (brak godzin gwarantowanych w umowie), będziesz nadal zatrudniony.
  3. Jeśli posiadasz umowę o pracę z ciągłą wypłatą wynagrodzenia (gwarantowane godziny w umowie), nie będziesz miał prawa do wynagrodzenia, ponieważ będzie to postrzegane jako odmowa pracy. Przy pytaniu, czy istnieje uzasadniony powód, dla którego nie chcesz stawić się w pracy, powinieneś wziąć pod uwagę najbardziej aktualne informacje dostarczone między innymi przez rząd centralny, GGD i / lub RIVM.

Jeśli stracę pracę z powodu kryzysu gospodarczego, czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych i gdzie mogę się o niego ubiegać?
O zasiłek dla bezrobotnych możesz ubiegać się przez Internet. Potrzebujesz do tego DigiD (elektroniczny podpis).

1)Otwórz link do strony UWV:
https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/ww
2) Zaloguj się za pomocą DigiD
3) Podaj dane, które nie są jeszcze znane w UWV.
Uwaga! Trzymaj pod ręką następujące dokumenty:
-Twój ostatni odcinek wypłaty;
-Twoja ostatnia umowa o pracę;
-Twój numer konta

Czy agencja pracy może zmienić/dopasować moje godziny pracy?
Tak, może! Rząd holenderski wezwał pracodawców, a tym samym agencje pracy tymczasowej, do rozłożenia godzin pracy pracowników (w miarę możliwości) do 28 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że godziny pracy pracowników tymczasowych mogą również ulec zmianie.

Korona