NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Stowarzyszenie SNCU

Stowarzyszenie nasze udziela informacji na temat treści układów zbiorowych pracy CAO w sektorze pracy tymczasowej w Holandii oraz promuje i nadzoruje przestrzegania przepisów w nich zawartych.

CAO dla pracowników tymczasowych w Holandii