NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Onze organisatie

De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) is opgericht in februari 2004. Het initiatief tot deze oprichting is genomen door de sociale partners in de uitzendbranche.

De organisatie van de SNCU bestaat uit een bestuur, commissies en een werkorganisatie. Hier vindt u meer informatie over de samenstelling van onze organisatie.

Bestuur

Het bestuur van de SNCU is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (ABU en NBBU) en werknemersorganisaties (FNV, CNV, LBV en De Unie). Het bestuur benoemt een onafhankelijk voorzitter. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Namens werkgeversorganisaties:

 • De heer drs. J.H. Koops (secretaris/penningmeester, ABU)
 • Mevr. mr. L. Spangenberg (ABU)
 • De heer M.R. Bastian (NBBU)
 • Mevr. mr. J.F. Dilrosun (NBBU)

Namens werknemersorganisaties:

 • De heer drs. M.E. Jukema (CNV Vakmensen)
 • Mevr. M. Ottervanger, Msc (FNV)
 • De heer M. Stavinga (LBV)
 • De heer J.P.H. Voesten, MBA (De Unie)

Onafhankelijke voorzitter:

 • De heer dr. K.M. Schilstra

Commissies

Het bestuur van de SNCU heeft twee commissies ingesteld die bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming en werkwijze.

De Commissie Naleving Cao voor Uitzendkrachten (CNCU)

 De CNCU neemt besluiten in nalevingsonderzoeken van de SNCU en ziet toe op uitvoering van het handhavingsbeleid. De commissie bestaat uit:

 • De heer mr. P.J. Biesheuvel (voorzitter)
 • De heer mr. S.J.L. Nieuwsma
 • De heer mr. N. Ruiter

De Commissie Bezwaar Gegevensuitwisseling SNA (CBG SNA)

Wanneer een uitzendonderneming niet meewerkt aan een nalevingsonderzoek van de SNCU, kan de SNCU dit melden bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). De uitzendonderneming kan bezwaar maken tegen een voorgenomen melding. De CBG SNA neemt besluiten over dergelijke bezwaren. De CBG SNA is bereikbaar via e-mailadres: info@cbgsna.nl.

Werkorganisatie

Het uitvoerend orgaan van de SNCU is de werkorganisatie (11 fte). Directeur is ir. J.P.J. (Jaap)  Buis.

Wat doet de SNCU?