NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Privacyverklaring

De SNCU verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon (zoals jij). De SNCU gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Om je daarover de informeren, staan hieronder de belangrijkste punten uit ons privacybeleid genoemd.

Deze privacyverklaring gaat over vragen en meldingen die via de website of via e-mail binnenkomen bij de SNCU. Voor ondernemingen die door de SNCU in onderzoek zijn genomen, is er een aparte tekst opgesteld over SNCU-onderzoek en de AVG.

Welke persoonsgegevens verwerkt de SNCU?
Wanneer je via deze website of per e-mail contact opneemt met de SNCU, kan het zijn dat je daarbij aan de SNCU privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens) verstrekt. Te denken valt aan (een combinatie van):

  • Je naam
  • Je (e-mail)adres
  • Je telefoonnummer
  • De inhoud van je melding of vraag
  • De gegevens die in documenten staan die je aan de SNCU ter beschikking stelt

De SNCU verwerkt deze gegevens uitsluitend met jouw toestemming.

Met welk doel verwerkt de SNCU mijn gegevens?
De SNCU verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Dat kan zijn:

  • het melden van (een vermoeden van) cao-overtredingen, zodat de SNCU onderzoek kan doen of
  • het stellen van een cao-gerelateerde vraag, zodat de SNCU een antwoord kan geven.

Wanneer je daar toestemming voor geeft, kan de SNCU je persoonsgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen om:

  • extra informatie te vragen over je melding of
  • antwoord te geven op je vraag.

Hoe lang bewaart de SNCU mijn gegevens?
De SNCU bewaart je persoonsgegevens zolang dat naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?
De SNCU verwerkt je persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SNCU heeft daarover ook afspraken gemaakt met haar ICT-leverancier.

Deze website is voorzien van een SSL-certificaat. Dankzij de beveiligde verbinding is de informatie die je verstuurt niet te achterhalen door anderen.

Je persoonsgegevens worden niet in het buitenland bewaard.

Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?
Jouw persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden. Ter bescherming van melders vertellen wij een uitzendbureau nooit wie, wanneer en waarover een melding is gedaan. Het kan wel voorkomen dat wij de inhoud van je melding met jouw toestemming (vertrouwelijk) delen met andere handhavingsinstanties waarmee de SNCU samenwerkt. Ook dan blijven jouw gegevens beschermd.

Maakt de website gebruik van cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De website van de SNCU gebruikt technische en functionele cookies om de website goed te laten functioneren en voor jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien of wijzigen?
Je hebt recht op inzage, rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens die de SNCU van je beschikbaar heeft. Je kunt je verzoek kenbaar maken per e-mail (info@sncu.nl) of per post (SNCU, Postbus 9438, 3007 AK Rotterdam). De SNCU verwerkt je verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Waar kan ik terecht met een klacht?
Wanneer de SNCU volgens jou toch onzorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens, dan horen we dat uiteraard graag eerst zelf, zodat we actie kunnen ondernemen. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Een verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De verantwoordelijke voor deze website is de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU is gevestigd te Barendrecht en is ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 34203372.

Contactgegevens:
E-mail:                  info@sncu.nl
Telefoon:            0180 642 530
Website:             www.sncu.nl
Postadres:          Postbus 9438, 3007 AK Rotterdam

De SNCU kan deze privacyverklaring wijzigen. Op deze website is steeds de meest actuele versie te raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 30 april 2018.

Wat doet de SNCU?