NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Bevoegdheden van de SNCU

De SNCU ontleent haar bevoegdheden onder meer aan artikel 15, 16 en 17 van de Wet CAO (Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst), artikel 3 van de Wet AVV (Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren), de CAO voor Uitzendkrachten (ABU en NBBU) en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU), met de daarin opgenomen statuten en reglementen.

De werkwijze en bevoegdheid van de CNCU in handhavingsonderzoeken is vastgelegd in Reglement I: Commissie Naleving CAO voor Uitzendkrachten (CNCU).

De werkwijze en bevoegdheid van de werkorganisatie is vastgelegd in Reglement II: Werkwijze van de werkorganisatie van de SNCU.

De werkwijze en bevoegdheid van de CBG SNA is vastgelegd in de Reglementen CBG SNA.

Het beleid met betrekking tot (forfaitaire) schadevergoedingen is door het bestuur van de SNCU vastgelegd in de beleidsnotitie Methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU.

 

Reglementen Commissie Bezwaar Gegevensuitwisseling

Wat doet de SNCU?