NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

12 sep 2017

Nieuws

Werkwijze van SNCU bekrachtigd door het Hof

De bestuurder van een uitzendbureau ging in hoger beroep tegen de veroordeling om achterstallige salarissen aan uitzendkrachten uit te betalen. De bestuurder was het niet eens met de onderzoeksmethode van SNCU. Het Hof bevestigt in haar uitspraak de deugdelijkheid en zorgvuldigheid van de werkwijze van de SNCU.

Het Hof verwerpt het verweer en bevestigt dat de onderzoeksmethode van de SNCU een beproefde en in de rechtspraak meerdere malen geaccordeerde methode is. De SNCU onderzoekt een steekproef van medewerkers en volgens het Hof kan niet verwacht worden dat de SNCU voor elke individuele werknemer onderzoekt of de cao al dan niet correct is nageleefd. Een dergelijke manier van opereren zou een effectieve handhaving ernstig belemmeren zo niet onmogelijk maken. De extrapolatie die de SNCU uitvoert betreft volgens het Hof een indicatie, waar een bestuurder gedocumenteerd op kan reageren.  Ook kon de bestuurder inzage verschaffen in de betalingen aan alle uitzendkrachten om op die manier aan te tonen dat de door SNCU geschatte achterstand in de betaling van loon onjuist berekend is. De bestuurder heeft dat echter verzuimd te doen, hoewel hem daartoe wel de gelegenheid is geboden.

Alle opgeworpen verweren van de bestuurder houden geen stand en het eerder gewezen vonnis van de kantonrechter is door het Hof bekrachtigd. Daarmee heeft de onderzoeksmethode van de SNCU een verdere verankering gekregen in de jurisprudentie.

Nieuws en persberichten