NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

06 dec 2018

Nieuws

Succesvolle aanpak schijnconstructies door Inspectie SZW

In de jaren 2014-2018 zijn door de Inspectie SZW in totaal 157 onderzoeken gedaan naar schijnconstructies. Een aantal van deze onderzoeken is opgestart naar aanleiding van een melding door de SNCU. In 61 gevallen zijn overtredingen geconstateerd. Het totaalbedrag aan opgelegde boetes loopt in de miljoenen euro’s.  In acht onderzoeken is het dossier overgedragen aan Het Openbaar Ministerie voor nader strafrechtelijk onderzoek.

De vastgestelde overtredingen hebben voornamelijk betrekking op de onderbetaling van het personeel en het maken van te lange werktijden. Deze constructie kunnen tevens leiden tot oneerlijke concurrentie. Vaak hebben deze schijnconstructies een internationaal karakter. Voor verdere informatie over de aanpak door Inspectie SZW verwijzen wij u naar onderstaande link:

http://files.smart.pr/82/af3090d6c911e8854f81911c083c48/aanpak-schijncontructies-en-cao-naleving-

Nieuws en persberichten