NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

12 sep 2017

Nieuws

Belangrijke overwinning voor de SNCU in CAO-handhaving

De strijd tegen malafide bestuurders en hun “katvangers” loont

Bestuurder van een uitzendbureau blijkt verantwoordelijk voor aangerichte schade, ook bij snelle overdracht van aandelen aan een katvanger. De bestuurder van de vennootschap heeft kort voor een geplande SNCU controle aandelen overgedragen aan een Poolse uitzendkracht in dienst van de uitzender. Volgens het Hof blijft de voormalige bestuurder aansprakelijk voor de aangerichte schade.

De voormalige bestuurder heeft betoogd dat er een deugdelijke overdracht van de administratie heeft plaatsgevonden en dat de nieuwe bestuurder goed op de hoogte was van alle verplichtingen die aan de overname waren verbonden. Het Hof komt, mede op grond van de verklaringen van de uitzendkracht, tot het oordeel dat de feitelijke situatie het tegendeel bewees. Het Hof stelt dat de voormalig bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de benadeling die de SNCU heeft geleden. Want na de aandelenoverdracht had de bestuurder voor moeten zorgen dat het voor de SNCU mogelijk was om de controle uit te voeren door bijvoorbeeld een back-up te maken van de bedrijfsadministratie. Hij was immers bestuurder van de onderneming in de periode die de SNCU heeft gecontroleerd op naleving van de CAO.

Dat laatste is een voor de SNCU belangrijke overweging van het Hof, daar SNCU in haar praktijk geregeld geconfronteerd wordt met verweren van uitzenders dat de administratie ondertussen zou zijn “verdwenen” (door diefstal, brand dan wel de boekhouder die het kwijt had gespeeld).

Dit arrest vormt een belangrijke waarschuwing voor bestuurders van uitzendbureaus die denken met een snelle overdracht aan een onwetend persoon of ‘katvanger’ hun verantwoordelijkheden te kunnen ontduiken, nu ook het Hof de bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-naleving van de CAO vastlegt. Het vennootschapsrecht is daarmee niet meer zo makkelijk in te zetten om aansprakelijkheden te vermijden.

Nieuws en persberichten