NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

31 okt 2017

Nieuws

ABU en de vakbonden bereiken akkoord over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

Op 27 oktober heeft de ABU laten weten dat er is ingestemd met het onderhandelingsresultaat van de CAO voor Uitzendkrachten. Datzelfde geldt voor de leden van de vier vakbonden. Daarmee is nu sprake van een cao-akkoord, met een breed draagvlak in de branche.

Het cao-akkoord is inmiddels ook omgezet in concrete wijzigingen van de cao-tekst. De partijen zijn bezig met het aanmelden van de nieuwe cao bij de ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een verzoek tot algemeenverbindendverklaring zal snel daarop volgen.

Zodra de complete, nieuwe cao-teksten beschikbaar zijn, zal de SNCU deze ook publiceren.

Benieuwd naar de inhoud van het onderhandelingsresultaat van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten?

Nieuws en persberichten