NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Vakexamencommissie

De vakexamencommissie CAO Uitzendkrachten heeft als doel het vergroten van kennis en vaardigheden van inspecteurs, teneinde de controle op de toepassing en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten te verbeteren. Daarbij heeft de vakexamencommissie de volgende taken:

 • Het beheer van de reglementen en de zorg voor actualisatie van de eindtermen
 • Het toezien op de examinering
 • Het behandelen van klachten over inspecteurs
 • Het behandelen van beroepen tegen beslissingen van de exameninstelling
 • Het beheer van het register SNCU Inspecteur

De leden van de vakexamencommissie worden benoemd door de SNCU op voordracht van de werknemers- en werkgeversorganisaties. De commissie wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter en bijgestaan door een toetsdeskundige (tevens secretaris) en een ambtelijke secretaris.

De vakexamencommissie is als volgt samengesteld:

 • Camiel Versluis, voorzitter
 • Drs. Harry Gerding (namens werknemers)
 • Mr. dr. Esther Koot (namens werkgevers)
 • Ger Kuijt (namens werkgevers)
 • Drs. Marcel Nuijten (namens werknemers)
 • Riny van Nuland (toetsdeskundige), secretaris
 • Mr. drs. Bas Hengstmengel (SNCU), ambtelijk secretaris

Het secretariaat van de vakexamencommissie is ondergebracht bij de SNCU.

De vakexamencommissie is bereikbaar via email: vakexamencommissie@sncu.nl.

 

CAO-inspecteur