NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Opleiding Inspecteur CAO Uitzendkrachten

De SNCU heeft in samenwerking met ARTRA Arbeidsmarkttrainingen de opleiding Inspecteur CAO Uitzendkrachten ontwikkeld. De opleiding wordt aangeboden door ARTRA.
De opleiding is kort en bijzonder intensief. Deelname aan een instaptoets is vereist en er gelden toelatingseisen. Basiskennis van het uitzenden is een vereiste.

De opleiding bestaat uit twee delen:
Deel 1: Arbeidsrecht en CAO toepassing
Deel 2: CAO Inspectie

SNCU-inspecteur

Inspecteur die ook SNCU-controles wil uitvoeren, dient een aanvullende SNCU-cursus te volgen. Deze inspecteur mag zich dan “SNCU-inspecteur” noemen. Een SNCU-Inspecteur is een gediplomeerde Inspecteur CAO Uitzendkrachten die zich verder heeft gespecialiseerd in CAO-handhaving. Hij/zij is extra geschoold in het onderkennen van manieren waarop  uitzendbureaus de CAO pogen te ontduiken.

De toelating tot deze SNCU-cursus is onder voorwaarden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de SNCU.

CAO-inspecteur