NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Opleiding Inspecteur CAO Uitzendkrachten

Het SNCU bestuur heeft besloten om met ingang van 1-1-2020 te stoppen met het aanbieden en verplicht stellen van de SNCU CAO-inspecteursopleiding voor alle  inspecteurs die controles voor de SNCU uitvoeren. Voor de inspecteurs die in een eerder stadium het examen deel II hebben gehaald komt ook de hercertificering te vervallen.

Tot 2019 heeft de SNCU in samenwerking met Artra en De Associatie een opleiding en examinering voor CAO inspecteurs gefaciliteerd. Op basis van een evaluatie van de opleiding zijn veel overeenkomsten vastgesteld met de SEU opleiding Backofficeproffesional (https://www.seu.nl/payroll-examen/).

Voor nieuwe CAO-inspecteurs wordt een diploma Backoffice professional verplicht. Daarnaast gaat de SNCU jaarlijks een verplichte inspecteursdag organiseren in overleg met de Controle instellingen en Artra.

CAO-inspecteur