NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Examen

Om zich Inspecteur CAO Uitzendkrachten te mogen noemen, dient men beide delen van de opleiding met goed gevolg af te ronden. De twee examens voor Inspecteur CAO Uitzendkrachten worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Voor meer informatie en aanmelden klik hier

De examens worden afgenomen onder toezicht van de onafhankelijke vakexamencommissie CAO Uitzendkrachten en volgens vastgestelde eindtermen.

Voor het examen deel 1 “Arbeidsrecht en CAO toepassing” kan een deelcertificaat worden behaald. Na het behalen van deel 1 kan examen worden afgelegd voor deel 2 “CAO Inspectie”. Kandidaten die beide examens hebben behaald, ontvangen het diploma “Inspecteur CAO Uitzendkrachten”. Het diploma is 5 jaar geldig. Na verjaring dient opnieuw examen te worden afgelegd.

De kandidaat die het examen deel 1 “Arbeidsrecht en CAO toepassing” met goed gevolg heeft afgerond, heeft aangetoond:

  • kennis te hebben van de CAO voor Uitzendkrachten,
  • de toepassing van de CAO in de praktijk en
  • de daarvoor relevante wet- en regelgeving.

De kandidaat die het examen deel 2 “CAO Inspectie” met goed gevolg heeft afgerond, heeft aangetoond:

  • kennis en vaardigheden te bezitten voor het uitvoeren van inspecties naar de naleving
    van de CAO voor Uitzendkrachten en
  • te voldoen aan het beroepsprofiel van de Inspecteur CAO Uitzendkrachten
CAO-inspecteur