NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Corona en ziek zijn

In de onderstaande animatie leggen we in het kort uit wat er gebeurt en waar u recht op heeft als u als uitzendkracht werkt en ziek wordt.

Heb ik recht op ziektegeld als ik ziek word?

Bent u ziek geworden, door corona of een andere ziekte, dan gelden de normale regels bij ziekte. De gevolgen zijn wel afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.

  1. Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding:
    U wordt door het uitzendbureau aangemeld bij het UWV. Het UWV bepaalt of u recht hebt op een ziektewetuitkering. Bij deze uitkering moet het uitzendbureau een percentage aanvullen.
  2. Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding/uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd:
    U hebt recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Hierbij geldt 1 wachtdag.

Ik ben ziek en hierdoor werkloos geworden. Kan ik zelf met UWV contact opnemen om mij ziek te melden?

Komt u erachter dat het uitzendbureau uw ziekmelding niet op tijd hebt doorgegeven aan UWV. Doe dit dan alsnog zelf.
Hiervoor neemt u telefonisch contact met de medewerkers van het UWV:

  1. Open de website van het UWV;
  2. Druk vervolgens op het icoontje van de telefoon om het nummer zichtbaar te maken;
  3. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

Ik ben niet ziek, maar ik moet in quarantaine. Waar heb ik recht op?

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is, dan geldt het volgende:

•Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege wanneer de opdrachtgever de opdracht beëindigt en/of de uitzendkracht ziek wordt. In beide gevallen moet de uitzendkracht worden aangemeld bij het UWV. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst niet beëindigt en er geen sprake is van ziekte, loopt de overeenkomst gewoon door en zal de quarantaine voor risico van de uitzendkracht komen.
• Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door en zal de quarantaine voor risico van de uitzendkracht komen.
• Is er sprake van uitzendovereenkomst met loondoorbetalingverplichting dan zal de quarantaine voor risico van de uitzendorganisatie komen.

Kan ik mij laten testen op corona?

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die passen bij het coronavirus zich laten testen. Bel 0800-1202 voor een afspraak om je te laten testen, of ga naar Rijksoverheid.nl ( link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen) voor meer informatie.

Mag mijn werkgever vragen naar of testen op corona?

Nee, dat mag niet. Een uitzendbureau (werkgever) mag een werknemer niet vragen naar de aard en oorzaak van zijn/haar ziekte. Ook mag de werkgever niet zelf een werknemer testen. Dit mag enkel gebeuren door een (bedrijfs)arts. De uitslag van deze test mag de arts alleen met de werknemer delen.

Corona