NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu
corona

Corona en WW

Door de coronacrisis hebben veel  uitzendkrachten geen werk meer. Geldt dit ook voor u en wilt u weten of u recht hebt op een WW-uitkering,  hoe u een WW-uitkering aanvraagt of wat uw plichten zijn? Hier hebben we de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rij gezet.  Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden. Op de site van UWV vindt u nog veel meer informatie over recht op WW.

Ik ben ontslagen. Moet het uitzendbureau gebruik maken van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)? Of kan ik een WW-uitkering aanvragen?

Het uitzendbureau is niet verplicht om gebruik te maken van de NOW. U kunt een WW-uitkering aanvragen. Of u een WW-uitkering ontvangt, wordt beoordeeld door UWV.

Ik ben werkloos. Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

U kunt een WW-uitkering krijgen als u niet door uw eigen schuld (gedeeltelijk) werkloos bent geworden. Daarnaast moet u in de afgelopen 36 weken in ten minste 26 weken hebben gewerkt. Ook moet er een verlies zijn van ten minste vijf arbeidsuren / minimaal de helft van het gemiddeld aantal arbeidsuren per week. Ook moet u direct beschikbaar zijn voor nieuw werk.

Waar moet ik rekening mee houden bij het aanvragen van een WW-uitkering?

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen bij werkloosheid.  U vraagt een WW-uitkering online aan via werk.nl. Voor de online aanvraag heeft u uw DigiD nodig.
Als u geen DigiD heeft, kunt u de aanvraag ook per post doen. Hiervoor meldt u zich normaal gesproken persoonlijk bij een UWV-kantoor als werkzoekende. Door de maatregelen van de overheid vanwege de Coronacrisis is dit niet mogelijk. U kunt daarom telefonisch contact opnemen met UWV.

Het UWV bepaalt of u een WW-uitkering kunt krijgen. Als u recht heeft op een WW-uitkering, dan is dat voor minimaal drie maanden. Uw uitkering kan ook langer zijn dan drie maanden. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van het loon dat u verdiende in de baan of banen in de 12 maanden voordat u werkloos werd. Tijdens uw WW-uitkering heeft u een aantal rechten en plichten. Kijk op de site van UWV voor informatie over de WW-uitkering in verschillende talen.

Wat zijn de belangrijkste rechten en plichten bij een WW-uitkering?

U moet uw best doen om zo snel mogelijk werk te vinden door actief te solliciteren en passend werk te accepteren. U moet elke 4 weken minimaal 4 sollicitatieactiviteiten doorgeven aan het UWV. U moet ook elke maand doorgeven of u de vorige maand  inkomsten had en hoeveel.  Ook moet u de juiste informatie geven over uzelf en uw woon- en inkomenssituatie. Eventuele wijzigingen meld u binnen een week.

Let op: Als u zich niet aan uw plichten houdt, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

Ik ben werkloos. Ben ik ondanks het Coronavirus nog verplicht om te solliciteren?

De verplichting om te solliciteren blijft gelden. UWV begrijpt dat het door de coronacrisis lastig kan zijn om aan deze verplichting te voldoen. UWV houdt daar zoveel mogelijk rekening mee.

Heeft u in deze tijd moeite om aan de sollicitatieplicht te voldoen? Neem dan contact op met een adviseur werk van UWV om te overleggen. U kunt een online bericht sturen. Of bellen via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact van de UWV website.

Behoud ik mijn WW-uitkering als ik naar een ander land ga? 

Als u naar het buitenland wilt gaan, dan kunt u uw WW-uitkering meestal niet meenemen. Er zijn enkele uitzonderingen.

  • U mag maximaal 20 vakantiedagen per jaar vakantie opnemen. Dit kan ook minder zijn. Dit hangt af van de datum waarop je WW-uitkering is begonnen (hoe later na 1 januari de uitkering start, hoe minder vakantiedagen). Meer hierover en hoe u uw vakantie doorgeeft leest u op de website van het UWV bij  Ik ga met vakantie. Als u op vakantie gaat moet u dit aan ons doorgeven.
  • Binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland mag u na toestemming van UWV uw WW maximaal drie maanden meenemen om naar werk te zoeken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.

Mag ik met mijn WW-uitkering in een ander land naar werk zoeken?

U mag na toestemming van UWV een WW-uitkering maximaal drie maanden meenemen om in een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland naar werk te zoeken.

Corona