NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu
corona

Corona en reizen

Ik wil graag terug naar mijn thuisland kan dit wel?

Reizen door Europa is op dit moment best eenvoudig. De Nederlandse overheid geeft informatie over de plekken waar je wel en beter niet heen kunt reizen. Deze wordt regelmatig ge-update. Het is af te raden om naar rode (advies: niet naar toe reizen) en oranje (advies: alleen noodzakelijke reizen) gebieden te reizen. Kijk op:
www.nederlandwereldwijd.nl (Nederlandstalig)
of op:
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands (verschillende talen).

Ik heb een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingverplichting en ben op vakantie in mijn thuisland. Ben ik nu verplicht om naar Nederland terug te keren om weer aan het werk te gaan?

Dat hangt af van de situatie. Als u niet ziek bent en er ook op grond van de richtlijnen van het RIVM geen andere omstandigheden zijn waardoor u thuis moet blijven (bijvoorbeeld lichte klachten, zieke huisgenoot, quarantaine), dan kan van u verwacht worden dat het werk na de vakantie wordt hervat. Dat geldt voor Nederlandse werknemers ook.

Wel is de werkgever verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met de adviezen van het RIVM. Maar mogelijk gelden er in het thuisland andere richtlijnen op grond waarvan u bijvoorbeeld binnen moet blijven, niet mag reizen, of zijn er grenzen gesloten waardoor terugkeer onmogelijk wordt. Als u niet mag of kan terugkeren vanwege maatregelen van de plaatselijke of andere buitenlandse overheid (gesloten grenzen), dan geldt dat u niet hoeft terug te keren en is er wel recht op loon. Als er geen obstakels zijn om terug te keren, dan is de werkgever u geen loon verschuldigd.

Mag het uitzendbureau mij ontslaan als ik niet terug wil gaan naar Nederland?

Als u niet wilt terugkeren en er zijn geen Nederlandse of buitenlandse overheidsmaatregelen die ten aanzien hiervan negatief adviseren, dan is de werkgever geen loon verschuldigd. Ontslag is altijd het uiterste middel, dat betekent dat van het uitzendbureau verwacht kan worden eerst te bekijken of een andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld opnemen van vakantiedagen of opnemen van onbetaald verlof. Als het uitzendbureau toch tot ontslag wil overgaan, dan dient dat preventief getoetst te worden door UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de grond die de werkgever aanvoert voor het ontslag.

Ik ben op vakantie naar een "groen" gebied, waarvan het reisadvies wordt gewijzigd naar "geel" tijdens mijn verblijf. Waar moet ik rekening mee houden?

U mag gewoon (terug)reizen. Er zijn geen aparte maatregelen meer als je naar Nederland reist. Je hoeft dus ook geen coronatest te doen. Kijk voor de actuele situatie op de website van de Rijksoverheid.

Kan mijn werkgever gedurende de coronacrisis mij verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Een werkgever mag u niet verplichten om vakantie op te nemen. Uw werkgever kunt u wel verzoeken om vakantiedagen op te nemen maar u mag dit weigeren.

Wat als ik ziek wordt tijdens vakantie?

Dagen of gedeelten van dagen waarop de uitzendkracht ziek is kunnen niet worden aangemerkt als vakantie. Wordt u ziek tijdens uw vakantie, dan moet u dit gelijk bij uw werkgever melden. U dient uw ziekte door middel van een verklaring van een buitenlandse arts te bewijzen.

Corona