NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu
corona

Corona en reizen

Ik wil graag terug naar mijn thuisland kan dit nog wel?

Reizen door Europa is op dit moment nog steeds niet eenvoudig. De Europese Commissie heeft aangegeven dat alle werknemers die werken in een ander land dan waar zij wonen van en naar hun werk moeten kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de grensarbeider of seizoenarbeiders. Lidstaten mogen controles aan grenzen opwerpen, maar deze moeten proportioneel zijn. Dat betekent dat lidstaten de eigen onderdanen horen toe te laten, maar vaak moet je ook nog door andere landen reizen. Neem contact op met de ambassade van het thuisland voor advies. Op een aantal landen of regio’s in Europa is het coronavirus nog niet onder controle. De Nederlandse overheid geeft informatie over de plekken waar je wel en beter niet heen kunt reizen. Deze wordt regelmatig ge-update. Het is af te raden om naar rode (advies: niet naar toe reizen) en oranje (advies: alleen noodzakelijke reizen) gebieden te reizen. Ben je in een rood gebied geweest dan moet je bij terugkomst in Nederland twee weken in quarantaine. Kijk op:
www.nederlandwereldwijd.nl (Nederlandstalig)
of op:
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands (verschillende talen).

Ik heb een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingverplichting en ben op vakantie in mijn thuisland. Ben ik nu verplicht om naar Nederland terug te keren om weer aan het werk te gaan?

Dat hangt af van de situatie. Als u niet ziek bent en er ook op grond van de richtlijnen van het RIVM geen andere omstandigheden zijn waardoor u thuis moet blijven (bijvoorbeeld lichte klachten, zieke huisgenoot, quarantaine), dan kan van u verwacht worden dat het werk na de vakantie wordt hervat. Dat geldt voor Nederlandse werknemers ook.

Wel is de werkgever verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met de adviezen van het RIVM. Maar mogelijk gelden er in het thuisland andere richtlijnen op grond waarvan u bijvoorbeeld binnen moet blijven, niet mag reizen, of zijn er grenzen gesloten waardoor terugkeer onmogelijk wordt. Als u niet mag of kan terugkeren vanwege maatregelen van de plaatselijke of andere buitenlandse overheid (gesloten grenzen), dan geldt dat u niet hoeft terug te keren en is er wel recht op loon. Als er geen obstakels zijn om terug te keren, dan is de werkgever u geen loon verschuldigd.

Mag het uitzendbureau mij ontslaan als ik niet terug wil gaan naar Nederland?

Als u niet wilt terugkeren en er zijn geen Nederlandse of buitenlandse overheidsmaatregelen die ten aanzien hiervan negatief adviseren, dan is de werkgever geen loon verschuldigd. Ontslag is altijd het uiterste middel, dat betekent dat van het uitzendbureau verwacht kan worden eerst te bekijken of een andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld opnemen van vakantiedagen of opnemen van onbetaald verlof. Als het uitzendbureau  toch tot ontslag wil overgaan, dan dient dat preventief getoetst te worden door UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de grond die de werkgever aanvoert voor het ontslag.

Ik ben op vakantie naar een "geel" gebied, waarvan het reisadvies wordt gewijzigd naar "oranje" tijdens mijn verblijf. Waar moet ik rekening mee houden?

Bij terugkomst van sommige reisbestemmingen wordt dringend geadviseerd om bij terugkomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Kijk voor de actuele situatie op de website van de Rijksoverheid.
Indien er sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding of wanneer de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen als er geen arbeid is verricht.

Ik ben bewust op vakantie naar een land gegaan waar code "oranje" of "rood" geldt. Wat nu?

U kiest er bewust voor om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje dus u weet dat u na terugkeer in quarantaine moet gaan. Omdat u dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat u niet kunt werken, in uw risicosfeer ligt. Dit betekent ook dat u geen recht op loon heeft tijdens de periode van quarantaine.
U kunt tijdens deze periode wel vakantie opnemen.

De grenzen van mijn thuisland zijn dicht (code oranje) maar ik ga toch naar het thuisland. Waar moet ik rekening mee houden?

Indien de grenzen dicht zijn, kunt u niet meer terugkomen. Indien u naar een oranje land afreist moet u bij terugkomst in Nederland eerst in quarantaine.

  1. Overeenkomsten met uitzendbeding eindigen van rechtswege doordat u niet kunt/wilt werken.
  2. Bij overeenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht is er geen recht op loondoorbetaling. Dit valt onder de risicosfeer van de werknemer.
  3. In overeenkomsten met loondoorbetaling is er geen recht op loondoorbetaling. Dit valt in principe onder de risicosfeer van de werknemer. Dit kan echter wel per situatie verschillen.

Kan mijn werkgever gedurende de coronacrisis mij verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Een werkgever mag u niet verplichten om vakantie op te nemen. Uw werkgever kunt u wel verzoeken om vakantiedagen op te nemen maar u mag dit weigeren.

Wat als ik ziek wordt tijdens vakantie?

Dagen of gedeelten van dagen waarop de uitzendkracht ziek is kunnen niet worden aangemerkt als vakantie. Wordt u ziek tijdens uw vakantie, dan moet u dit gelijk bij uw werkgever melden. U dient uw ziekte door middel van een verklaring van een buitenlandse arts te bewijzen.

Ik ben teruggekomen van vakantie en ik wil niet in quarantaine. Mag dat?

Quarantaine is (vooralsnog) een dringend advies. Dit kan in de toekomst veranderen dus let goed op de actuele situatie. De opdrachtgever dient echter te zorgen voor een veilige werkomgeving voor overige werknemers. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen. De werknemer heeft op zijn of haar beurt de plicht om zichals goed werknemer te gedragen.

Corona