NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Corona en reizen

Ik wil graag terug naar Polen/Roemenië/Spanje/mijn thuisland kan dit nog wel?

Reizen door Europa is op dit moment nog steeds niet eenvoudig. De Europese Commissie heeft aangegeven dat alle werknemers die werken in een ander land dan waar zij wonen van en naar hun werk moeten kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de grensarbeider of seizoenarbeiders. Lidstaten mogen controles aan grenzen opwerpen, maar deze moeten proportioneel zijn. Dat betekent dat lidstaten de eigen onderdanen horen toe te laten, maar vaak moet je ook nog door andere landen reizen. Neem contact op met de ambassade van het thuisland voor advies. Op een aantal landen of regio’s in Europa is het coronavirus nog niet onder controle. De Nederlandse overheid geeft informatie over de plekken waar je wel en beter niet heen kunt reizen. Deze wordt regelmatig ge-update. Het is af te raden om naar rode (advies: niet naar toe reizen) en oranje (advies: alleen noodzakelijke reizen) gebieden te reizen. Ben je in een rood gebied geweest dan moet je bij terugkomst in Nederland twee weken in quarantaine. Kijk op:
www.nederlandwereldwijd.nl (Nederlandstalig)
of op:
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands (verschillende talen).

Kan ik vanuit Polen/Roemenië/Spanje/mijn thuisland de grens nog wel over om in Nederland te komen werken?

Als u afkomstig bent uit een lidstaat van de EU, Zwitserland, IJsland of Noorwegen mag u in Nederland komen werken. Op basis van de recent uitgebrachte mededeling van de Europese Commissie moeten lidstaten doorgang verlenen aan werknemers die naar Nederland willen om te werken, met name diegenen die in vitale beroepen werkzaam zijn.

Op dit moment als u vanuit Roemenië of Bulgarije terugkomt in Nederland krijgt u het dringende advies 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan.

Ik heb een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingverplichting en ben op vakantie in mijn thuisland. Ben ik nu verplicht om naar Nederland terug te keren om weer aan het werk te gaan?

Dat hangt af van de situatie. Als u niet ziek bent en er ook op grond van de richtlijnen van het RIVM geen andere omstandigheden zijn waardoor u thuis moet blijven (bijvoorbeeld lichte klachten, zieke huisgenoot, quarantaine), dan kan van u verwacht worden dat het werk na de vakantie wordt hervat. Dat geldt voor Nederlandse werknemers ook.

Wel is de werkgever verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met de adviezen van het RIVM. Maar mogelijk gelden er in het thuisland andere richtlijnen op grond waarvan u bijvoorbeeld binnen moet blijven, niet mag reizen, of zijn er grenzen gesloten waardoor terugkeer onmogelijk wordt. Als u niet mag of kan terugkeren vanwege maatregelen van de plaatselijke of andere buitenlandse overheid (gesloten grenzen), dan geldt dat u niet hoeft terug te keren en is er wel recht op loon. Als er geen obstakels zijn om terug te keren, dan is de werkgever u geen loon verschuldigd.

Mag het uitzendbureau mij ontslaan als ik niet terug wil gaan naar Nederland?

Als u niet wilt terugkeren en er zijn geen Nederlandse of buitenlandse overheidsmaatregelen die ten aanzien hiervan negatief adviseren, dan is de werkgever geen loon verschuldigd. Ontslag is altijd het uiterste middel, dat betekent dat van het uitzendbureau verwacht kan worden eerst te bekijken of een andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld opnemen van vakantiedagen of opnemen van onbetaald verlof. Als het uitzendbureau  toch tot ontslag wil overgaan, dan dient dat preventief getoetst te worden door UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de grond die de werkgever aanvoert voor het ontslag.

Corona