NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu
corona

Corona en mijn contract

Als u wilt weten waar u recht op hebt, dan is het belangrijk te weten wat voor soort uitzendcontract u hebt. Deze animatie vertelt u er meer over. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

Er is door het coronavirus geen werk meer bij mijn opdrachtgever. Wat nu?

Vraag na bij het uitzendbureau of zij een aanvraag hebben ingediend voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud, de NOW. De NOW is een tijdelijke regeling van de overheid om werkgevers financieel tegemoet te komen, zodat zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract kunnen doorbetalen in deze onzekere tijd. Als het uitzendbureau van deze regeling gebruik gaat maken, dan blijft u in dienst en betalen zij uw loon gewoon door.

Als dat niet zo is hangt het van uw contract af of u nog loon doorbetaald krijgt.

 1. Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de werknemer niet wil werken.
 2. U hebt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.
  In dit geval stopt de uitzendovereenkomst van rechtswege doordat de opdrachtgever de terbeschikkingstelling eindigt. U bent niet langer in dienst en krijgt geen loon meer.
 3. U hebt een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.
  Dit betekent dat de uitzendovereenkomst niet eindigt, maar dat u geen recht hebt op loondoorbetaling (zie hiervoor artikel 22 lid 1 t/m 4 van de CAO voor Uitzendkrachten). Dus u blijft in dienst, maar op de dagen dat er geen werk is en u niet aan het werk bent, ontvang u geen loon.
 4. U hebt een uitzendovereenkomst waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten.
  In dit geval behoudt u recht op uitbetaling van loon voor de duur van u contract. Het uitzendbureau kan u wel ander werk aanbieden ( zie hiervoor artikel 23 en 24 CAO voor Uitzendkrachten).

Ik ben niet ziek, maar ik wil niet komen werken uit angst voor het virus. Wat nu?

Bent u uitzendkracht en wilt u niet langer naar uw werk, bijvoorbeeld uit angst voor het virus, dan ontvang u geen loon meer. Het maakt voor de loondoorbetaling niet uit wat voor soort contract u hebt. Het loon stopt in alle gevallen.

 1. Hebt u een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht dan blijf u wel in dienst.
 2. Heb u een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingverplichting ook dan hebt u geen recht op loon, omdat dit gezien kan worden als werkweigering. Bij de vraag of er een gegronde reden is om niet op het werk te willen verschijnen moet rekening gehouden worden met de meest actuele informatie die onder andere vanuit de van Rijksoverheid, GGD en/of RIVM wordt verstrekt.

Kan het uitzendbureau mijn werktijden aanpassen?

Ja, dat kan! De Nederlandse overheid heeft werkgevers, en dus ook de uitzendbureau’s, opgeroepen om tot en met 28 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit betekent dat ook de werktijden van uitzendkrachten kunnen worden aangepast.

Corona