NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Corona en huisvesting

Wat moet ik doen als ik met een zieke huisgenoot in één kamer slaap?

Voorop staat dat er zoveel mogelijk voor goede hygiënemaatregelen moet worden gezorgd en dat de huisgenoten gepaste afstand tot de zieke huisgenoot kunnen bewaren. In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij studenten of arbeidsmigranten waarbij meerdere personen besmet lijken te zijn, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine.

Mijn contract is beëindigd en ik ben ook uit mijn huis gezet. Waar kan ik nu terecht?

Mensen die geen huis hebben, kunnen in aanmerking komen voor noodopvang door een centrumgemeente. Dit zijn vaak wat grotere gemeentes die de taak hebben om deze opvang te verzorgen.
Hier vindt u een overzicht van alle centrumgemeentes.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde centrumgemeente en vraag waar bij u in de buurt een opvanglocatie is. Het is belangrijk dat u, als er sprake is van een (vermoeden van) besmetting met het coronavirus, dit meldt bij de toegang van de opvanglocatie. Het is aan de opvang – al dan niet in overleg met de centrumgemeente – om een passende plek te vinden.

Corona