NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Corona en familie

De school of kinderopvang is per direct gesloten. Ik kan niet komen werken omdat ik de kinderen moet opvangen. Is hier iets voor geregeld?

In artikel 28 van de CAO voor Uitzendkrachten is het zogenaamde calamiteitenverlof geregeld. Als de school of kinderopvang sluit en u met spoed de kinderen moet ophalen dan kunt u hier gebruik van maken.

  • Hebt een overeenkomsten met uitzendbeding, dan geldt dat er pas van het calamiteitenverlof gebruik gemaakt kan worden als de individuele reservering kort verzuim toereikend is.
  • Hebt u een overeenkomsten zonder uitzendbeding, dan moet het loon worden doorbetaald voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om het kind van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als u op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden.

U kunt hier geen gebruik van maken voor de lange duur, dus niet nu de scholen en de kinderopvang langere tijd gesloten zijn. Nu geldt dat u onbetaald verlof of vakantiedagen zal moeten opnemen.

Ik heb een ziek familielid voor wie ik moet zorgen. Waar heb ik recht op?

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle werknemers. Voor uitzendkrachten is hierop geen uitzondering gemaakt. U heeft recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon. U kunt per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen.

Corona