NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu
corona

Corona en familie

Ik heb een ziek familielid voor wie ik moet zorgen. Waar heb ik recht op?

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle werknemers. Voor uitzendkrachten is hierop geen uitzondering gemaakt. U heeft recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon. U kunt per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen.

Corona