NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Herstellen van CAO-afwijkingen

Als bij uw onderneming CAO-afwijkingen zijn vastgesteld, moet u deze herstellen. U ontvangt hierover een ‘sommatiebrief’ van de SNCU. Voordat u overgaat tot herstel, moet u een verklaring overleggen aan de SNCU volgens de weergave en instructies in de sommatiebrief. Daarin verklaart u medewerking te verlenen aan het herstel en dat u de CAO voortaan goed zult naleven.

Wat houdt herstel in?

U herstelt de vastgestelde afwijkingen. Bij materiële afwijkingen moet u dan ook nabetalingen aan (ex-)werknemers verrichten.

Mag ik zelf bepalen hoe ik afwijkingen herstel?

Er zijn twee manieren om te herstellen. U kunt de vastgestelde indicatieve schadelast naar rato over de betreffende (ex-)werknemers verdelen en nabetalen. U kunt ook een tegenberekening opstellen. Dan moet u per afwijking nagaan en aantonen wat de werkelijke schadelast is geweest per betreffende (ex-)werknemer.

Hoeveel tijd heb ik om nabetalingen te verrichten?

U krijgt na ontvangst van de sommatiebrief 12 weken de gelegenheid om herstelberekeningen en de betalingen te verrichten. Als de controle-instelling langskomt voor een hercontrole, moeten de berekeningen zijn uitgevoerd en de nabetalingen verricht zijn.

Wat als ik bepaalde uitzendkrachten niet kan traceren?

Als blijkt dat een aantal ex-werknemers moeilijk te achterhalen is, moeten alle mogelijke inspanningen verricht zijn om hen te traceren. Dit moet tijdens de hercontrole worden aangetoond. Eventuele teruggekomen betalingen moet u in een overzicht overleggen aan de inspecteur. Als een restbedrag overblijft van werknemers die u aantoonbaar niet kon traceren, dan kan dit bedrag als aanvullende schadevergoeding worden afgedragen aan de SNCU. Dit bedrag gaat dan naar het SFU (Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche).

Ik heb hersteld. Wat nu?

Als het goed is, heeft u na ontvangst van de sommatiebrief een afspraak gemaakt voor een hercontrole (met de controle-instelling). Na afloop van de toegestane herstelperiode (12 weken) komt op de afgesproken datum een inspecteur langs voor een hercontrole. Ook als (ex-)werknemers – geïnformeerd door de SNCU – zichzelf bij u melden voor herstel, moeten afwijkingen voor hen hersteld worden.

CAO-onderzoek