NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Herstellen van CAO-afwijkingen

Als bij uw onderneming CAO-afwijkingen zijn vastgesteld, moet u deze herstellen. U ontvangt hierover een sommatiebrief, naleving cao, van de SNCU. Voordat u overgaat tot herstel, moet u een verklaring overleggen aan de SNCU volgens de weergave en instructies in de sommatiebrief. Daarin verklaart u medewerking te verlenen aan het herstel en dat u de CAO voortaan goed zult naleven.

Hoe gaat u te werk?

Er zijn bij uw onderneming één of meerdere afwijkingen vastgesteld. Deze afwijkingen zijn opgesomd in de brief naleving cao en vindt u terug in het rapport van de controle instelling.
Om het onderzoek te kunnen sluiten, moet u deze afwijkingen allemaal aantoonbaar herstellen.
Met herstellen bedoelen wij: salaris nabetalen aan de (ex-)uitzendkrachten die daar recht op hebben. Dit doet u door per uitzendkracht na te gaan of bij deze uitzendkracht de afwijking voor komt. Is dat het geval, dan gaat u berekenen wat deze (ex-)uitzendkracht te kort is gekomen. Deze berekening is een bruto berekening.
U stelt vervolgens een loonstrook op zodat u het netto bedrag weet. Het netto bedrag betaalt u uit. Dit kan in het huidige loontijdvak, bijvoorbeeld onder de noemer: nabetaling. Of in het jaar waarin de afwijking is gemaakt, afhankelijk van de mogelijkheden van uw loonpakket. De keuze is aan u. Die afwijking, in die periode, bij die groep uitzendkrachten gaat u herstellen.

In stappen:

1. Wat is de afwijking?
2. In welke periode vindt de afwijking plaats?
(Kijk hierbij naar de periode die de controle instelling onderzocht heeft tot de huidige datum.)
3. Bij welke groep uitzendkrachten vindt de afwijking plaats?
(Bijvoorbeeld alleen bij jeugdigen, een specifieke cao of één specifieke inlener.)

Hoeveel tijd heb ik om nabetalingen te verrichten?

U krijgt na ontvangst van de sommatiebrief 12 weken de gelegenheid om herstelberekeningen en de betalingen te verrichten. Als de controle instelling langskomt voor een hercontrole, moeten de berekeningen zijn uitgevoerd en de nabetalingen verricht zijn.

Wat als ik bepaalde uitzendkrachten niet kan traceren?

Als blijkt dat een aantal ex-werknemers moeilijk te achterhalen is, moeten alle mogelijke inspanningen verricht zijn om hen te traceren. Dit moet tijdens de hercontrole worden aangetoond. Eventuele teruggekomen betalingen moet u in een overzicht overleggen aan de inspecteur. Als een restbedrag overblijft van werknemers die u aantoonbaar niet kon traceren, dan kan dit bedrag als aanvullende schadevergoeding worden afgedragen aan de SNCU. Dit bedrag gaat dan naar het SFU (Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche).

Ik heb hersteld. Wat nu?

Als het goed is, heeft u na ontvangst van de sommatiebrief een afspraak gemaakt voor een hercontrole (met de controle instelling). Na afloop van de toegestane herstelperiode (12 weken) komt op de afgesproken datum een inspecteur langs voor een hercontrole of zal de hercontrole worden verricht op afstand. Ook als (ex-)werknemers – geïnformeerd door de SNCU – zichzelf bij u melden voor herstel, moeten afwijkingen voor hen hersteld worden.

CAO-onderzoek uitzendbureau's