NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Controlegegevens voor pensioenfonds StiPP

Gelijktijdig met het opvragen van controlegegevens voor een CAO-onderzoek kunnen ook controlegegevens worden opgevraagd voor StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten). Voor dit pensioenfonds voor uitzendkrachten controleert de SNCU de afdrachtplicht. Het is ook mogelijk dat StiPP een rechtstreekse opdracht geeft aan de SNCU voor een controle op de verplichte aansluiting bij het pensioenfonds.

Werkbelasting beperkt

Door gegevens gelijktijdig op te vragen, proberen wij u administratief zo min mogelijk te belasten. Daarom wordt gelijktijdig met de eerste gegevens voor het CAO-onderzoek gevraagd om de verzamelloonstaat en loonjournaalpost van een of twee boekjaren. Als er volgens deze gegevens mogelijk sprake is van onvolledige of niet overeenstemmende afdrachtverplichtingen aan het pensioenfonds, doet een controle-instelling nader onderzoek.

Pensioencontrole

De pensioencontrole wordt op vergelijkbare wijze uitgevoerd als een CAO-onderzoek: met een steekproef bij 15 deelnameplichtige werknemers. Dan wordt vastgesteld of sprake is van een niet overeenstemmende afdrachtplicht bij het pensioenfonds. De conclusie wordt in een conceptrapportage opgenomen met een indicatieve berekening op basis van de vastgestelde afwijkingen. Net als bij een CAO-onderzoek wordt hoor en wederhoor toegepast om een werkgever in de gelegenheid te stellen op- of aanmerkingen te maken bij de conceptrapportage. Hierna ontvangt u de definitieve rapportage.

Definitieve rapportage en vervolg

De controlegegevens, conceptrapportage en de definitieve rapportage worden naar de SNCU gestuurd. De SNCU verstrekt de definitieve rapportage aan de administratie van StiPP. De SNCU sluit het dossier en het pensioenfonds informeert u over (eventuele) gevolgen van het onderzoek. Met eventuele vervolgvragen kunt u terecht bij de administratie van het StiPP pensioenfonds, niet bij de SNCU. Ook hoeft u de SNCU niet te informeren over het vervolg van het StiPP-onderzoek.

Onderzoeksproces