NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Controlegegevens voor pensioenfonds StiPP

Controle op naleving pensioenreglementen van StiPP

De SNCU controleert of u de reglementen van StiPP goed naleeft. Soms is dit onderzoek gelijktijdig met een CAO onderzoek.

Aanleiding onderzoek

Als er alleen een StiPP onderzoek is gestart bij uw onderneming dan heeft StiPP ons gevraagd om uw onderneming te controleren. Meestal wordt dit gedaan omdat uw onderneming uit een risicoanalyse naar voren is gekomen. Als er ook een CAO onderzoek is gestart bij uw onderneming dan kan het verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

  • Er is een melding (of meerdere) gedaan over uw onderneming. Hierdoor is het vermoeden ontstaan dat de CAO mogelijk niet correct wordt toegepast.
  • Uw onderneming is geselecteerd op basis van risicoanalyse.
  • Een samenwerkingspartner van de SNCU heeft een verzoek ingediend om onderzoek te doen bij uw onderneming. In dat geval kan ook zonder voorafgaand vooronderzoek een controle op locatie bij uw onderneming plaatsvinden.

Gegevens aanleveren bij SNCU

Wij vragen u per brief om verzamelloonstaten en loonjournaalposten op te sturen. Van StiPP ontvangen wij de deelnemersgegevens die bij StiPP zijn aangeleverd. Deze gegevens zullen wij met elkaar vergelijken. Als hier onduidelijkheden of afwijkingen uit voortkomen zal de SNCU een controle instelling opdracht geven nader onderzoek te doen.

Controle door controle-instelling

De controle-instelling zal gegevens uit uw administratie opvragen. Er wordt gebruik gemaakt van een steekproef. Bij deze steekproefpersonen wordt de pensioengrondslagaanwas berekend en na gegaan of de medewerkers tijdig in de juiste regeling worden aangemeld. Mochten er afwijkingen worden vastgesteld dan wordt er opgeschaald, op basis van loonsom, naar het gehele personeelsbestand en daarna wordt de fout geëxtrapoleerd over meerdere jaren.

De controle-instelling stelt een conceptrapportage op. U heeft 2 weken de tijd om op de vastgestelde afwijkingen te reageren. Als u een afwijking wilt weerleggen is het van belang om ondersteunende documenten mee te sturen. Vervolgens wordt er een definitief rapport opgesteld dat met u en de SNCU gedeeld zal worden.

Blijkt uit dit onderzoek dat medewerkers niet goed zijn aangemeld bij StiPP? Dan moet dit gecorrigeerd worden. StiPP kan hiervoor kosten en een boete in rekening brengen.

Overdracht dossier aan StiPP

De SNCU zal het definitieve rapport beoordelen. Als er geen onduidelijkheden zijn zal het rapport (met achterliggende stukken) worden overgedragen aan StiPP. Het onderzoek wordt gesloten en gearchiveerd bij de SNCU.

Kan ik weigeren aan dit onderzoek mee te doen?

Nee. U bent verplicht mee te werken en moet aantonen dat u de regels naleeft en goed uitvoert. Weigert u toch? Dan kan StiPP u een boete opleggen.

CAO-onderzoek uitzendbureau's