NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Controle van het herstel

Na afloop van de toegestane herstelperiode van 12 weken komt op de afgesproken datum een inspecteur langs voor een hercontrole. Wij gaan ervan uit dat u de vastgestelde afwijkingen dan hebt hersteld. Het onderzoek kan hierna worden gesloten.

Wat houdt de hercontrole in?

De hercontrole is bedoeld om te achterhalen of het herstel op de juiste wijze is uitgevoerd. De controle instelling komt hiervoor een dag langs. U kunt dan laten zien dat afwijkingen hersteld zijn en op welke manier. De inspecteur controleert met een steekproef de uitgevoerde nabetalingen.

Moet ik bepaalde voorbereidingen treffen?

Zorg ervoor dat het herstel goed inzichtelijk en aantoonbaar is. Niet alleen de verrichte nabetalingen, maar ook een eventuele herberekening. Zorg ook dat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn. Verleen volledige medewerking aan verzoeken van de inspecteur. Het niet kunnen aantonen van gevraagde gegevens kan gevolgen hebben voor de snelheid waarmee het onderzoek wordt afgesloten.

Wat kan ik na afloop van de hercontrole verwachten?

Het resultaat van de hercontrole wordt verwerkt in een rapportage. De controle instelling stuurt deze in concept naar u toe.

Kan ik reageren op de uitkomst van de hercontrole?

Jazeker. U kunt reageren op de conceptrapportage. Dat is het moment van hoor en wederhoor. Als u het niet eens bent met de inhoud van de conceptrapportage, dan kunt u dit binnen 2 weken na ontvangst kenbaar maken aan de controle-instelling. Uw reactie en die van de controle-instelling worden verwerkt in het definitieve rapport dat u en de SNCU toegestuurd krijgen.

Mag ik medewerking aan de hercontrole weigeren?

U mag medewerking aan de hercontrole niet weigeren (zie ook ons juridisch kader ). Daarmee voorkomt u dat juridische stappen volgen (daaraan zijn voor u kosten verbonden) en bijvoorbeeld een schadevergoeding wordt opgelegd.

CAO-onderzoek uitzendbureau's