NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Gegrond vermoeden: controle op locatie

Als de SNCU een gegrond vermoeden heeft dat er sprake is van CAO-afwijkingen (op basis van door u verstrekte gegevens of informatie van een samenwerkingspartner van de SNCU, dan wel het niet verstrekken van de opgevraagde gegevens), volgt een controle bij u op locatie. U ontvangt een brief met alle informatie over een controle bij u op locatie. De controle is bedoeld om vast te stellen of het vermoeden klopt, zodat u afwijkingen kunt herstellen.

Wat houdt de controle in?

De controle wordt namens de SNCU uitgevoerd door een externe controle instelling. De controle duurt een hele dag. Tijdens de controle wordt een steekproef gedaan met de gegevens van 15 uitzendkrachten.

Moet ik bepaalde voorbereidingen treffen?

De controle instelling neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. Voorafgaand aan de controle ontvangt u van de controle-instelling een brief met nadere informatie, zodat u zich goed kunt voorbereiden. Verleen volledige medewerking aan verzoeken van de inspecteur en zorg ervoor dat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn. Het ontbreken van gegevens kan gevolgen hebben voor de bevindingen van het onderzoek en de te nemen herstelmaatregelen.

Wat kan ik na afloop van de controle verwachten?

Het resultaat van de controle wordt verwerkt in een rapportage. De controle-instelling stuurt deze in concept naar u toe. In de rapportage wordt opgenomen:

  • Een verslag over het verloop van de controle.
  • Een opsomming van eventueel vastgestelde afwijkingen met een toelichting.

Als tijdens de controle geen CAO-afwijkingen zijn gevonden, stopt het onderzoek. Bij eventuele afwijkingen wordt onderscheid gemaakt tussen immateriële en materiële afwijkingen. Een immateriële afwijking is een ‘administratieve’ overtreding (zoals: de uitzendovereenkomst voldoet qua inhoud niet aan de vereisten van de CAO). Bij een materiële overtreding is een uitzendkracht financieel benadeeld (bijvoorbeeld door niet of te weinig uitbetaalde reserveringen). Dan wordt een indicatieve schadelast berekend. De schadelast is indicatief omdat deze wordt berekend door extrapolatie van de steekproef naar het gehele werknemersbestand. CAO-afwijkingen worden namelijk verondersteld te zijn voorgekomen bij meerdere of al uw uitzendkrachten.

Kan ik reageren op de uitkomst van de controle?

Jazeker. Na de controle op locatie ontvangt u een conceptrapportage. Dat is het moment van hoor en wederhoor. Als u het niet eens bent met de inhoud van de conceptrapportage, dan kunt u dit binnen 2 weken na ontvangst kenbaar maken aan de controle instelling. Uw reactie en die van de controle instelling hierop worden verwerkt in het definitieve rapport dat u en de SNCU toegestuurd krijgen.

Mag ik medewerking aan de controle weigeren?

U mag medewerking aan het onderzoek en de controle ter plaatse niet weigeren (zie ook ons juridisch kader). Zo kunt u voorkomen dat juridische stappen volgen (waaraan voor u kosten zijn verbonden) en bijvoorbeeld een schadevergoeding wordt opgelegd.

CAO-onderzoek uitzendbureau's